Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě


1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.


2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.


3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.


4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. 


5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží je zasíláno jako dobírka. Standardně využíváme služeb  České Pošty. Lze také dohodnout osobní odběr na naší provozovně po předchozí telefonické domluvě. V případě, že jste na naší rozvozové trase budete o dodání informováni telefonicky nebo emailem.  Cena poštovného se liší  podle váhy objednaného zboží.


6) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednané zboží zasíláme standartně na dobírku, ale po domluvě je možno dohodnout i jiný způsob platby. Je možné zaplatit zboží předem převodem na náš účet na základě zálohové faktury.


7) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta se odvíjí od druhu zboží. O termínu dodání Vás budeme neprodleně informovat.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Pokud při převzetí bude ze strany kupujícího zjištěna vada, způsobena dopravcem, je kupující povinen nahlásit tyto vady prodávajícímu nejpozději do 3 dnů ode dne doručení. Na reklamace zjištěné po uplynutí této doby nebude brán zřetel.


Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 


Záruka se nevztahuje na
vady vzniklé:

a) běžným používáním

b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním 


Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu

4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě 


Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy ab concept & design s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se firma ab concept & design s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, abconcept& design s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb našeho internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na emailové adrese uvedenou v kontaktech.

Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

 

ZPŮSOB DOPRAVY

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou podle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizované v co nejkratším možném termínu.


Místo odběru je stanovené na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje dodací list, daňový doklad a záruční list.

V případě neosobního odběru zboží (kurýr, spediční doprava, pošta...) není v záručním listě vyplněné datum prodeje, protože není zřejmé, že zákazník převezme zboží. Pokud je zboží v pořádku doručené, vyplňte si prosím datum prodeje, odpovídajícímu prodejnímu dokladu. V případě rozporu mezi daty na záručním listě a na prodejním dokladu nebude případná reklamace uznaná. 

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu rozlišujeme podle hmotnosti a rozměrů objednaného zboží. Cena dopravy není součástí potvrzení objednávky, ale bude Vám oznámená při potvrzení způsobu a termínu dodání objednaného zboží.

Ke každé objednávce přičítáme balné 50,- Kč.


         
Hmotnost Balíku Cena přepravy Příplatek za dobírku
0 až 6 Kg 120,- Kč s DPH 50,- Kč s DPH
6 až 15 kg cca 180,- Kč s DPH 50,- Kč s DPH
15 až 50 kg cca 230,- Kč s DPH individuálně